Latvijas adrešu datubaze

Ķiršu iela

Ikšķile


Mājas numuri

1, 2, 3, 4, 5, 6, 6A, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17