Latvijas adrešu datubaze

Ķieģeļi

Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads


Ķieģeļi, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5447