Latvijas adrešu datubaze

Kārklu iela

Ikšķile


Mājas numuri

1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21