Latvijas adrešu datubaze

Kārkliņi

Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads


Kārkliņi, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5447