Latvijas adrešu datubaze

Kalnu iela

Ikšķile


Mājas numuri

1, 2, 4, 6, 6A, 8