Latvijas adrešu datubaze

Kalniņi

Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads


Kalniņi, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5447