Latvijas adrešu datubaze

Kalēju iela

Ikšķile


Mājas numuri

1, 2, 3, 4, 4A