Latvijas adrešu datubaze

Kaktiņi

Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads


Kaktiņi, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5447