Latvijas adrešu datubaze

Kaimiņi

Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads


Kaimiņi, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5447