Latvijas adrešu datubaze

Kaijas

Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads


Kaijas, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5447