Latvijas adrešu datubaze

Jēkabi

Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads


Jēkabi, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5447