Latvijas adrešu datubaze

Jaunzemji

Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads


Jaunzemji, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5447