Latvijas adrešu datubaze

Jaunpuķītes

Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads


Jaunpuķītes, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5447