Latvijas adrešu datubaze

Jaunmuguri

Garkalnes novads


Jaunmuguri, Garkalnes novads, LV-2137