Latvijas adrešu datubaze

Jaunmežmaļi

Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads


Jaunmežmaļi, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5447