Latvijas adrešu datubaze

Jaunlaši

Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads


Jaunlaši, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5447