Latvijas adrešu datubaze

Jaunlaši 2

Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads


Jaunlaši 2, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5447