Latvijas adrešu datubaze

Jaunbērziņi

Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads


Jaunbērziņi, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5447