Latvijas adrešu datubaze

Jasmīni

Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads


Jasmīni, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5447