Latvijas adrešu datubaze

Indāni

Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads


Indāni, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5447