Latvijas adrešu datubaze

Imantas

Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads


Imantas, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5447