Latvijas adrešu datubaze

Ilūkstes

Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads


Ilūkstes, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5447