Latvijas adrešu datubaze

Ilgas

Garkalnes novads


Ilgas, Garkalnes novads, LV-2137