Latvijas adrešu datubaze

Ievu iela

Ikšķile


Mājas numuri

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7A, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 21A, 27