Latvijas adrešu datubaze

Ievas

Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads


Ievas, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5447