Latvijas adrešu datubaze

Gundegas

Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads


Gundegas, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5447