Latvijas adrešu datubaze

Gundegas 1

Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads


Gundegas 1, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5447