Latvijas adrešu datubaze

Grāvji

Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads


Grāvji, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5447