Latvijas adrešu datubaze

Grāvji 1

Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads


Grāvji 1, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5447