Latvijas adrešu datubaze

Graudiņi

Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads


Graudiņi, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5447