Latvijas adrešu datubaze

Grantiņi

Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads


Grantiņi, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5447