Latvijas adrešu datubaze

Goliševas pagasts

Kārsavas novads