Latvijas adrešu datubaze

Geķeļi

Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads


Geķeļi, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5447