Latvijas adrešu datubaze

Ezersīļi

Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads


Ezersīļi, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5447