Latvijas adrešu datubaze

Ezerkrasts

Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads


Ezerkrasts, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5447