Latvijas adrešu datubaze

Ērgļi

Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads


Ērgļi, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5447