Latvijas adrešu datubaze

Eglītes

Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads


Eglītes, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5447