Latvijas adrešu datubaze

Dzintari

Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads


Dzintari, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5447