Latvijas adrešu datubaze

Dzintari 1

Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads


Dzintari 1, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5447