Latvijas adrešu datubaze

Dzervaņi

Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads


Dzervaņi, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5447