Latvijas adrešu datubaze

Dzelzceļa iela

Ikšķile


Mājas numuri

7, 7A, 7B, 9, 11, 11A, 13, 15, 17