Latvijas adrešu datubaze

Dzelmes iela Baltezers

Garkalnes novads


Mājas numuri

1, 2, 3, 4, 5, 5A, 6, 7, 8, 10