Latvijas adrešu datubaze

Dzeguzītes

Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads


Dzeguzītes, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5447