Latvijas adrešu datubaze

Dumblina

Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads


Dumblina, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5447