Latvijas adrešu datubaze

Dumblina 2

Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads


Dumblina 2, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5447