Latvijas adrešu datubaze

Doļnaja

Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads