Latvijas adrešu datubaze

Dīķu iela

Ikšķile


Mājas numuri

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11A, 12, 13, 14, 15, 16, 16B, 17, 18, 18A, 18B, 19, 20