Latvijas adrešu datubaze

Dienvidi

Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads


Dienvidi, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5447