Latvijas adrešu datubaze

Daugavlīči

Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads


Daugavlīči, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5447