Latvijas adrešu datubaze

Daugaviņas

Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads


Daugaviņas, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5447